کلینیک دندانپزشکی

متخصص دندانپزشک کودکان

__________________________________________________________

آقای دکتر جعفر زاده

خانم دکتر عطار زاده

جراح دندانپزشک

__________________________________________________________

آقای دکتر رضوی ، متخصص پاتولوژی دهان ، فک و صورت

آقای دکتر صالحی ، متخصص بیماری‌های خاص دهان ، فک و صورت

خانم دکتر صدقی ، تشخیص و بیماریهای دهان ، فک

payday the heist ? instant payday loans ? payday 2 dodge build ? project payday ? las vegas payday loan centers ? project payday ? online payday loans ? local payday loans ? direct payday lenders ? payday loans online no credit check

و صورت

خانم دکتر عسگری ، متخصص سلامت دهان و جامعه نگری

خانم دکتر حیدری

آقای دکتر متقی ، جراح فک و صورت