کلینیک کودکان

آقای دکتر علی مهدوی

آقای دکتر علی مهدوی

متولد ۱۳۴۰ در اردستان

فارغ التحصیل رشته پزشکی در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فارغ التحصیل رشته تخصصی کودکان در سال ۱۳۷۷ از دانشگاه علوم پزشکی یزد

سوابق اجرایی : مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان های اردستان، لنجان و اصفهان به مدت حدود ۱۴ سال

مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محل خدمت فعلی : بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

مدیر گروه بخش اطفال و نوزادان بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

__________________________________________________________

آقای دکتر فرهاد پژنگ

آقای دکتر فرهاد پژنگ

متولد ۱۳۴۴

فارغ التحصیل به عنوان پزشک عمومی در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه اصفهان

بورد تخصصی کودکان در سال ۱۳۷۲

عضو هیئت علمی دانشگاه

__________________________________________________________

آقای دکتر محمدرضا فاطمی

آقای دکتر محمدرضا فاطمی

متولد ۱۳۴۲ در اصفهان

دارای بورد تخصصی

از سال ۱۳۷۵ تاکنون پزشک بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد

__________________________________________________________

خانم دکتر مهناز فهامی

خانم دکتر مهناز فهامی

فارغ التحصیل از دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۷۳

مشغول به فعالیت در مطب و کلینیک ایران مهر

__________________________________________________________

آقای دکتر محمد مصلحی

متولد ۱۳۴۴

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه اصفهان در سال ۶۹

بورد تخصصی کودکان در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه اصفهان با رتبه ممتاز در بورد تخصصی

عضو هیئت علمی دانشگاه

__________________________________________________________

آقای دکتر محمدرضا نجفیان

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از استان چهارمحال و بختیاری(شهرستان شهرکرد) در سال ۱۳۷۴

فارغ التحصیل تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۰

مشغول به فعالیت در بیمارستان محمد منتظری نجف اباد و کلینیک تخصصی کودکان ایران مهر

__________________________________________________________

آقای دکتر محمود جمالی

فارغ التحصیل پزشک عمومی ۱۳۷۷(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

فارغ التحصیل تخصص کودکان ۱۳۸۸(دانشگاه علوم پزشکی کاشان)

سابقه کار ۱۳ سال

رتبه پنجم امتحان بورد تخصصی کودکان ۱۳۸۸

__________________________________________________________

آقای دکتر مسعود کفایت

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۷۵

فارغ التحصیل رشته تخصصی اطفال از دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۸۸

مشغول بکار در مراکز و کلینیک های تخصصی اطفال اصفهان، کلینیک ایران مهر و بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان و مطب

__________________________________________________________

خانم دکتر مهوش السادات رضوی

فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه اصفهان در سال ۶۸

فارغ التحصیل تخصص کودکان از دانشگاه اصفهان در سال۷۱

۸ سال سابقه خدمت در دانشگاه شهرکرد به عنوان هیئت علمی دانشگاه

در حال حاضر مشغول به فعالیت در مطب و کلینیک ایران مهر